1. Thời gian đổi trả: Khách hàng có thể yêu cầu đổi trả sản phẩm trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.

2. Điều kiện đổi trả:
– Sản phẩm không được mở. Nếu sản phẩm đã mở, khách hàng chỉ có thể yêu cầu đổi trả nếu có lý do như sản phẩm hỏng, hết hạn, hoặc đồ ăn bị hỏng.
– Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị hư hại do sử dụng, và đầy đủ các phụ kiện kèm theo.

3. Chính sách phí đổi trả: Cửa hàng sẽ chịu trách nhiệm và chi trả phí vận chuyển khi khách hàng yêu cầu đổi trả sản phẩm.

4. Hình thức đổi trả: Khách hàng có thể gửi ảnh hoặc video chứng minh tình trạng sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng mô tả. Nếu cần, cửa hàng có quyền yêu cầu khách hàng trả lại sản phẩm.

5. Quyền lợi sau khi đổi trả: Khách hàng có hai quyền lợi sau khi đổi trả sản phẩm:
– Hoàn tiền: Cửa hàng sẽ hoàn tiền cho khách hàng theo phương thức thanh toán ban đầu.
– Chọn sản phẩm khác: Khách hàng có thể chọn sản phẩm khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn và chỉ trả phần chênh lệch giá (nếu có).

6. Trường hợp đặc biệt:
– Gửi sai sản phẩm: Nếu cửa hàng gửi sai sản phẩm, khách hàng có thể yêu cầu đổi trả hoặc nhận sản phẩm đúng theo mong muốn.
– Sản phẩm hỏng: Khách hàng có quyền đổi trả sản phẩm hỏng và cửa hàng sẽ chịu trách nhiệm với các chi phí liên quan.
– Sản phẩm hết hạn: Nếu sản phẩm đã hết hạn sử dụng, khách hàng có thể yêu cầu đổi trả và cửa hàng sẽ hoàn tiền hoặc cung cấp sản phẩm mới tương đương.
– Sai số lượng: Nếu cửa hàng gửi số lượng sản phẩm không đúng, khách hàng có quyền yêu cầu đổi trả hoặc nhận bổ sung số lượng thiếu.

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sẽ xử lý mọi yêu cầu đổi trả một cách nhanh chóng và công bằng.